Usługi

– Podnoszenie efektywności produkcji i konkurencyjności przedsiębiorstwa – produkcja stanowisk zrobotyzowanych

– Wsparcie przy doradztwie i obsłudze doboru produktów firmy Metrol

– Szkolenie z obsługi i wykorzystania produktów firmy Metrol

– Programowanie robotów

– Identyfikacja „wąskich gardeł produkcyjnych” – partnerzy z zakresu Teorii Ograniczeń

– Wizualizacja i sterowanie produkcją oraz procesami w celu płynnego reagowania na potrzeby produkcyjne

– Zapewnienie bezpieczeństwa oraz dostępności i integracji danych – struktury IT

– Serwis, utrzymanie i aktualizacja infrastruktury informatycznej celem utrzymania ciągłości produkcji oraz pomoc techniczna produktów firmy Metrol