TD1

Czujnik narzędzia do pomiaru średnicy i długości narzędzia. Charakteryzuje się większą powierzchnią końcówki pomiarowej w porównaniu z innymi czujnikami oraz …

TM26D

Czujnik narzędzia do pomiaru długości narzędzia. Końcówka pomiarowa jest stale przedmuchiwana powietrzem zapewniając poprawność pomiaru. Wersja o zmniejszonych gabarytach. Dane …